Proiect susținut Planului Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Beneficiar: RECOM SID SA, județul Hunedoara

 “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ELECTRICĂ DIN RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ A RECOM SID SA, HUNEDOARA”

RECOM SID S.A. anunţă începerea activităţilor proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ELECTRICĂ DIN RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ A RECOM SID SA, HUNEDOARA”, proiect cofinanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

Cod proiect: PNRR2022/C6/M ENERGIE/I1: Proiectul nr. 705 din mai 2022, Contract de finantare: Nr. 241/31.12.2023

Obiectivul general al proiectului are ca direcție principală valorificarea potenţialului energetic solar pentru producerea energiei regenerabile, prin implementarea unei capacităţi de producere a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice cu o capacitate instalata de 0.54 MW. Astfel fiecare MWh produs prin sursă fotovoltaică permite evitarea răspândirii în atmosferă a 0,6177 tone CO2 (gaz responsabil pentru efectul de seră), rezultate din producerea unui MWh prin metoda tradițională termoelectrică.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de cca. 0,54 MW, cu ajutorul căreia să se asigure parțial necesarul de consum electroenergetic al companiei;
  • Reducerea dependenței de resurse de energie primară importate, fosile, și diversificarea surselor de energie la nivel național și regional;
  • Creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile și generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzătoare a poluării – reducerea emisiilor cu efecte de seră și astfel combaterea schimbărilor climatice;
  • Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară.

Valoarea totală a proiectului este de 2.787.025,41 lei cu TVA, din care 2.343.715,48 fără TVA.

Valoarea totală eligibilă este de 2.014.997,76 lei fără TVA din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă (valoare ajutor de stat solicitat) este de 1.410.498,44 lei fără TVA.

Proiectul se implementează în județul Hunedoara, la sediul societății din Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, loc. Hunedoara.

Data începerii proiectului este 01.01.2024 și se va finaliza până în data de 30.12.2024.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Project manager: Irina Hărău

Telefon: +4025.420.7022

E-mail: harau.irina@recomsid.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

Adresa web program PNRR: https://mfe.gov.ro/pnrr/

Pagina facebook PNRR: https://www.facebook.com/PNRROficial/